Okategoriserade

Nystart- kom och fika med vänstern

Hoppas sommaren har varit till belåtenhet. Nu när hösten så sakteligen närmar sig med kyla och mörker bjuder Vänsterpartiet på kaffe med dopp och en pratstund, kom förbi!

Första tillfället är lördagen den 3 september, mellan klockan 10-13 och vi har som mål att vara utomhus, på Spötorget, om vädret tillåter, annars ses vi i partilokalen.

Fika

 

 

Interpellation om trafiken på Hamngatan

Vi har ett antal byggnader av riksintressen i Västervik och de är framförallt belägna utmed Hamngatan och Båtsmansgränd. Byggnaderna och deras historia har tidigare dragit många besökare och kommer sannolikt i framtiden att dra ännu fler besökare eftersom turister idag vill ta del av en levande historia. Många byggnader ”sanerades” bort under städdecennierna 1950-60-talen och under 1970-80-talen kom eftertänksamhetens kranka blekhet. När det var som värst ville man bygga en väg utmed vattnet på vattensidan av Hamngatan.

Problemet med trafiken finns kvar än idag och har fördjupats ännu mer eftersom motortrafiken på Hamngatan har ökat, vi har fler motorfordon/capita och bebyggelsen på Norrlandet har ökat

Nu anser vi att området utmed Hamngatan rymmer en betydande potential för besöksnäringen förutom att vi har ett ansvar att vårda dessa byggnader av riksintresse. Vid kontakt med samhällsgeograf trycker vederbörande på att liknande intressekonflikter måste lösas genom samrådsförfarande d.v.s. vilka lösningar finns och vilken är bäst för folkflertalet på längre sikt?

Förutsättningarna är att vi inte ska hämma centrumhandeln mer, vi ska ta ansvar för byggnader med riksintresse, kommunikationen med bebyggelse på området inom norra stadsdelen och Norrlandet måste upprätthållas och gång- och cykeltrafiken från norra stadsdelarna till Norrlandet måste fungera och vara trafiksäker.

Vi i Vänsterpartiet ställer frågan

Vilken plan finns för trafiken utmed vattnet från Lilla Strömmen till Hamngatans slut vid f.d. båtmacken?

Stig Henrikssons besök

Den 18/3 besökte vår riksdagsledamot och Fagerstas tidigare starke man de norra delarna av distriktet och avslutade sen på kvällen med ett öppet möte i Västervik.

 

Stig pratade mycket om hur man hade arbetat i Fagersta för att nå ut till  väljarna. Det är viktigt att man som parti lyssnar på medborgarna och är lyhörda utan att för den delen lova allt till alla. Som politiker måste man kunna förklara ärligt och rakt varför vissa reformer som kan uppfattas som smärtsamma måste genomföras och det är viktigt att det görs i dialog där alla får insyn. Samtidigt ska man inte vara rädd att prova nya saker och vara uppfinningsrik. Framförallt ska man inte prata om vad man ”kunde ha gjort” förklara vad man vill och kan göra samt visa att det är genomförbart.

stig H-vimmerby

Vänsterpartister från länets norra delar, och så stig såklart!

 

Fagersta fick under Vänsterpartiets ledning högt betyg i bland annat integrationen där man lyckades engagera föreningslivet och därigenom skapa nätverk. Vidare satsade man i Fagersta på missbruksvården, ungdomsföreningar och gav rabatt på dagis. Detta gjordes samtidigt som man sänkte kommunalskatten med 10 öre/år i fem år.

Stig H ikhus

Stig håller föredrag i Västerviks kommunhus

Rapport från distriktårskonferensen 12/3

Konferensen hölls i ett soligt men kyligt Oskarshamn. Det var ett effektivt möte med intressant innehåll. En ny distriktsstyrelse valdes med bl a Lars Holmberg som ordförande, Irene Fleetwood som vice ordförande och Karin Olsson som kassör. En verksamhetsplan klubbades, där tyngden ligger på att växa som parti, ge en positiv bild av Vänstern samt organisatoriska prioriteringar. Distriktets ekonomiska rapport behandlades också och den visar stabilitet. Landstingsgruppen delgav oss både verksamhetsberättelse och lite av vad som händer framåt. Som kulturevenemang, efter intagen vegetarisk lunch, fick vi stifta bekantskap med Stefan Lagesson och hans stenkakor. Därefter skapade regionfrågan en del diskussion. Till slut behandlades ett inlägg om Nato under övriga frågor. Efter vissa avtackning kunde mötet avslutas i god tid. 

Årsmöte

Partiföreningens årsmöte hölls i kommunhuset den 7 mars. Mötet inleddes med en 50 minuters föredragning av kommunchefen, Anders Björlin om kommunens ekonomi och dess utmaningar.

Anders B

Föredraget följdes av kulturinslag i form av Mats Molin som framförde några låtar och sång.

Mats Molin

I övrigt fick fullmäktigegruppen mycket beröm för att ha varit väldigt aktiva i fullmäktige med motioner och interpellationer. Ekonomin ser bra ut och som styrelseordförande valdes Leif Svensson, sekreterare Mariann Gustafsson, kassör Sven-Erik Gustafsson. Övriga styrelseledamöter är Andreas Rindbäck Wallin och Åsa Bertilsson.

Uppstart politiskt café

Kamrater
Njut av ljusets återkomst, välkomna vårens försiktiga annalkande,  kriga tillbaka centrum, träffa folk och ondgör dig eller varför inte peppa oss som sliter med en politisk diskussion kring allt mellan himmel och jord i partilokalen på Båtsmansgatan. Vi kommer att starta upp politiska caféet varje lördag kl. 10-12.00 fr.o.m.  23/1.
Varmt Välkomna
för styrelsen
mvh
Leif Svensson

IMG_6700 IMG_6702 IMG_6706

 

 

 

 

om utskänkning i Ishallen

Miljö- och Byggnadsnämnden
Vid senaste nämndsammanträdet gavs ett utskänkningstillstånd till VIK för att servera alkoholhaltiga drycker vid VIK:s matcher. Ärendet gick igenom eftersom min möjlighet att påverka är försumbar, vilket också finns med i protokollet.
Dock skrev en mormor, angående sina barnbarns skydd för att utsättas för alkoholpåverkade personer, till förvaltningen mellan nämndmötet och protokolljusteringen av detsamma. Med detta som orsak lyfte ordföranden och justeraren ur de delar i protokollet som kunde ge ovanstående effekt på barn i ishallen.
Vid kontakt med mormodern nämner hon att barnens mor skrivit till VIK och påtalat det hela utan att ha fått svar på en månad.
Undertecknad har påtalat behovet av ett aktivt alkohol- och narkotikaprogram i kommunen. Det finns beslut om att ett sådant ska tas fram sedan mer än ett år.
Hade ett bra skrivet program funnits hade man kunnat skriva in i detta så att det var omöjligt att erhålla tillstånd om ovanstående hade förelegat.
Vi måste i nämnden ta vår beslutanderätt med ett stort ansvar framförallt utifrån ett barnperspektiv.

Västervik 2015-12-07
Leif Svensson

Det lider mot jul….

… Men än så länge ingen snö. Om det beror på klimatförändringar eller annat som håller kund Bore stången låter vi vara osagt. Trots det har det varit både regnigt, blött och blåsigt. Passa därför på och besök oss och värm upp er på vårt nya politiska kafé. Det är öppet på mellan kl 10 och 12 varje lördag fram till jul och finns på Båtsmansgatan 30 B, gå in på innegården så ser ni snart våra skyltar i en källarlokal. Ta en paus i julstressen,vi bjuder på kaffe med dopp och ett litet samtal, om vad? Tja det bestämmer ni alldeles själva.

Hittills har vi haft väldigt intressanta och trevliga samtal, även om vi inte har samma partitillhörighet.