Okategoriserade

JO-anmälan av Miljö och byggnadsnämnden

Vårt partis ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden, Leif Svensson har JO-anmält samma nämnd eftersom de har nekat en fastighetsägare ett förhandsbesked om att bygga en bostadsfastighet mellan Hjorten och flygfältet norra ände. Nämnden gick emot tjänstemännens förslag om att tillstyrker den sökande. Nämnden är en myndighetsnämnd och ska alltid ha en laglig grund för sina beslut. Det föreligger inga bullerzonen eller strandskydd föreskrifter vid den tilltänkta  byggnationen.

Leif reserverade sig till förmån för tänstemännens förslag.
Enda skälet till att köra över nämndens tjänstemän och den sönder var att man vill säkra utveckling av flygplatsen. I andra änden av flygfältet har majoriteten avsatt pengar för att förlänga landningsbanan, vilket vi i Vänsterpartiet också var emot.

Södra infarten

Varför en södra infart?

 

I en insändare den 2/2 ställde vi frågor kring Södra infarten. En investering på minst 500 miljoner kronor innan allt är färdigt. Inget parti har givit oss något svar och vi funderar över orsaken. Vill man inte debattera utan snabbt driva igenom ett beslut innan någon reagerar?

 

År 1959 drabbades Västervik av en stor skogsbrand vid infarten och en diskussion kring en evakueringsväg lyftes. För 20 år sedan undertecknades Kyotoavtalet kring en minskning av koldioxidutsläpp på grund av bl.a. fordon. Ungefär samtidigt för 20 år sedan väckte dåvarande kommunalrådet frågan om en södra infart som en länk till djuphamnen. Då diskuterades inte bilarnas bidrag till koldioxidutsläppen.

 

Men till år 2040 måste vi minska koldioxidutsläppen radikalt världen över för att inte medeltemperaturhöjningen ska bli högre än 2 grader. Sverige kommer fram till dess få högre nederbörd, men temperaturhöjningen gör att avdunstningen ökar. Sydöstra Sverige, Öland och Gotland kommer att få än mindre nederbörd och mer som skyfall under främst höst, vinter och vår. Detta kan relateras till de ökade koldioxidutsläppen.

 

SGU går nu ut och varnar för alltför lite vatten i ytvattentäkter och grundvatten inför kommande växtsäsong. VA-chefen i Västerviks kommun bevakar situationen och funderar på bevattningsförbud redan i april.

 

Alla arbetande i Sverige har i stort sett fått en högre månadslön/år p.g.a. jobbskatteavdragen. Många har då fått råd att köpa en andra bil till hushållet och detta ger en direkt klimatpåverkande effekt.

 

Är det försvarbart att öka biltätheten samtidigt som vi ska minska koldioxidutsläppen till 2040? Det finns inte råvaror till alla de alternativbränslen som ska täcka bilarnas drift. Det finns inte heller råvaror till alla de batterier som ska produceras för att fasa ut bilarnas koldioxidutsläpp.

 

En södra infart underlättar för snabbare kommunikation med bil söderifrån. Vad ska vi använda tiden som vi tjänar? En ökad bilanvändning påverkar vårt klimat till det sämre.

 

Vänsterpartiet vill ha en rejäl och påkostad cykelplan för ökad cykling i kommunen. Det ger minskade utsläpp och bättre hälsa. I regeringskretsar diskuteras subventioner av cykelvägar.

 

Vi är glada att sitta med i majoriteten för Kalmar läns landsting, som via KLT har gjort en fossilbränslefri upphandling för länets bussar. KLT har utvecklat åkandet med kollektivtrafiken i länet och planerar i närtid för en bättre taxa. Detta påverkar klimatet i rätt riktning.

 

Det är många Västerviksbor som har rätt att få veta hur kommunen har tänkt finansiera den södra infarten. Ska pengarna tas från Trafikverket eller ska kommunen betala hela kalaset själv? Ska vi enligt majoritetens förslag använda det överskott på cirka 300 miljoner som sparats i verksamheterna under de senaste tre åren?

Öppet möte

Lördagen den 18/2 kl. 10-12.00 är ni välkomna till vår partilokal på Båtsmansgatan 30 inne på gården över en kopp kaffe.
Entreprenören och debattören  Janne Näsström, som tidigare har varit verksam vid Jönköpings högskola kommer att prata över ämnet ”går det att förena småföretagande med socialism”.

Debattinlägg kring södra infarten

Södra infarten är det en angelägen fråga och framförallt så angelägen att vi ska bekosta den med 250 miljoner kronor minst?                                                                                                                 250 miljoner kronor räcker långt med tanke på vad vi behöver i välfärden och i  miljöinvesteringar.

Vänsterpartiet är enda parti, som tagit ställning mot investeringen. Frågar man medborgarna utan att för den sakens skull generalisera är många inte lika tvärsäkra som förespråkande partiers politiker.

Hur har vi det med lyssnandet på rörelsen, som är grunden för demokratin?

Har det gått prestige i frågan så att man inte kan backa?

Allmänheten vill nog höra argumenten eftersom detta blir sannolikt den största investeringen i närtid.

För Vänsterpartiet 2017-02-02

Leif Svensson

Svar på tal

Grattis alla Västerviksbor till  ert fina sjukhus, som ni är så nöjda med att det kommer på första plats bland mellanstora sjukhus i Sverige. Den ansedda tidningen Dagens Medicin har korat bästa  sjukhus i tre kategorier. Dessutom är vi i gott sällskap, där Linköping kommer som två bland universitetssjukhus och Oskarshamn kom etta bland Sveriges mindre sjukhus. Kalmar sjukhus kom som fyra i samma grupp som Västerviks sjukhus.

Tack alla duktiga medarbetare vid nämnda sjukhus och framförallt Västerviks sjukhus. Ni har visat att göra varje dag lite bättre ger ständiga förbättringar!

Ledarskribent Jakob Styrenius

Ditt tal om smuts ligger på en för låg nivå för att delta i.

I linje med mina tidigare inlägg medger jag att vi har rekryteringsproblem med läkare och framförallt sjuksköterskor. Men det är långt från de enda yrkeskategorierna som saknas i Sverige idag. Detta hade kunnat förutses av planerare av Sveriges utbildningsväsende. Campus i Västervik har varit duktiga på att starta sjuksköterskeutbildning i Västervik. Denna utbildning kommer framledes att examinera än fler än idag. Det finns flera vägar att åtgärda sjuksköterskebristen, vilket är under utveckling inom landstinget.

Vi är måna om ekonomin och väljer att inte göra oss beroende av bemanningsbolagens höga prissättning på hyrpersonal, vilket har lett till temporära indragningar av vårdplatser men samtidigt varsamhet om våra skattemedel och en vård i linje med våra beslut.

Du skriver att de som lämnar sjukhuset gör ett aktivt och rationellt val och att det är en genant flykt från mitt ansvar att ge personalen tillräckliga skäl att stanna kvar. Med tanke på utnämningen enligt ovan rimmar det illa.

Det har utöver ovanstående kommit många erkännanden av Västerviks sjukhus och dessutom minst ett inlägg som säger sig vara trött på alla negativa skriverier kring Västerviks sjukhus och dess bemanning.

Sverigedemokraterna  Bo Karlsson m.fl.

Vid min förra period i landstinget under -70-talet försökte jag höja statusen på sjuksköterskor och därmed få fler sökande till fler utbildningsplatser samt föreslog att landstinget skulle arbeta för att öka antalet läkarutbildningsplatser. Därmed  kan man säga att ni var inte först med att säga att rekryteringen av framförallt sjuksköterskor och läkare behöver förbättras.

Läser du att majoriteten tagit åt sig äran om att fler landsting utmanar bemanningsbolagen är vår förtjänst vill jag veta var du läst detta. Däremot tyckte jag att det är glädjande att andra landsting

kommit till samma slutsats som oss i landstingsmajoriteten.

Västervik 2017-01-18

Leif Svensson(landstingsledamot för Vänsterpartiet)

Vänsterpartiets vision för Västerviks kommun 2017

Vi vill göra Västerviksborna mer nöjda över sin stad, som bör bli mer jämlik, mer uthållig och med en god välfärd till alla oavsett boendeplats i kommunen. En mycket aktiv integration leder till att vår kommun utvecklas med jämn åldersfördelning istället för som nu med alltför hög andel äldre. Vi vill satsa pengar på kulturen, hyresrätter, cykelvägar och gångvägar. Föreningslivet vill vi stödja eftersom det är en dold viktig puls i kommunen. Vi vill ha en billigare och mer utbyggd kollektivtrafik inklusive skärgårdstrafik. En bättre trafiksituation förbi gamla Slottsholmen måste utredas och åtgärdas p.g.a. fortsatt exploatering av Norrlandssidan. I fiske- och skärgårdsstaden ska ett marint reservat inrättas för att komma på kartan som fiskekommun på nytt.

Fortsatt trevliga möten

I lördags hade vi andra öppna fika för säsongen och det var liksom förra väldigt lyckat. Inga journalister letade sig till vår plats där vi satt mitt på Spötorget men väl många Västerviksbor som var ute och flanerade i det vackra vädret. Många passade på att upplysa oss om missförhållanden i kommunen eller bara ta en fika och prata om lättare spörsmål. En lokal liberal var också förbi för diskussioner om bland annat NATO-frågan.

fika-pa-stan-3 fika-pa-stan-2

Lyckad uppstart

Septembersolen värmde även om det såg ut som att det skulle bli regn några gånger. Flera personer kom förbi och ville prata aktuella frågor.

fika på stan

Även Västerviksposten letade sig hit:

 

I lördags bjöd Vänsterpartiet in till politiskt fika på Spötorget i Västervik. Några tog chansen att samtala med Vänsterpartiet om frågor som var intressanta för just dem.

Källa: Pratstund på stan med Vänsterpartiet