Månadsarkiv: januari 2018

Insändare- Visst är det tjänstemän som styr

Tomas Kronståhl skriver den 12 januari att ändringen av logotypen är en demokratifråga. Om så är fallet, varför följer du inte kommunallagen? I femte kapitlet § 36 står det att motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter som begärt återremiss. I motiveringen ville vi ha ett förslag där murkronan finns kvar. När kommunstyrelsen hade ärendet i december så fanns det inget förslag på vapen med krona. Tjänstemannen med ansvar för detta har inte gjort något.

Formuleringen i protokollet känns inte överensstämmande med den diskussion som föregick återremissen. Där borde justerarna varit mer observanta.

Men Tomas Kronståhl skriver att det inte finns några krav på att beslut i kommunfullmäktige ska verkställas av tjänstemännen. Tomas ställer sig alltså över kommunallagen. Sedan förstår alla i oppositionen att majoriteten kan vinna i kommunfullmäktige nästa gång. Men vi ville ändå se ett nytt förslag som skulle kunna antas av alla partier.

Tomas skriver också att de som vill förändra och utveckla kan rösta ja till ny grafisk profil. Vi andra betraktas som gammalmodiga och bakåtsträvare. Jag tycker att utvecklingen av samhället kräver många större och viktigare beslut än en ny grafisk profil.

Ett annat beslut som visar att tjänstemännen styr är behandlingen av vår motion om enklare återvinning. Vi skrev den i september 2015, fick bifall i mars 2016 och sedan har inget verkställts. I april 2017 ställde jag en fråga till Akko Karlsson i miljöpartiet. Varför händer inget? Jag fick inget svar på själva frågan utan bara vilka andra alternativ till insamling av avfall som är på gång. Akko sa också att den som köper hem större föremål får också se till att det gamla återvinns oavsett man har bil eller inte.

Några veckor före jul kom miljöalmanackan från Västervik Miljö och Energi AB hem till alla hushåll. Där finns ingen text eller några datum för enklare insamling av sopor för dem som bor i stan och inte äger någon bil. Därför ställde jag frågan i kommunstyrelsen till Per Allerth. Svaret jag fick är att det är omöjligt att genomföra. Medborgarna i stan skulle missbruka möjligheten att slänga grovsopor, så det skulle krävas vakter dygnet runt. Detta system har fungerat i Linköping. Trots ett ja i kommunfullmäktige så säger det kommunala bolaget nej och ingen i majoriteten protesterar mot deras ovilja att verkställa beslut.

Visst styr tjänstemännen men det är kanske med Tomas Kronståhls goda minne.

Mariann Gustafsson

Vänsterpartiet

Svar till Daniel Jonsson (SD)

I en insändare i Västerviksposten den 13 januari anklagar Daniel Jonsson från Sverigedemokraterna i Västervik majoriteten i Landstinget för att ha tagit deras idéer och kallat dem sina egna.

Det är bra om man först tar reda på fakta.

Under min tid som kommunpolitiker i Västervik, så har Vänsterpartiet flera gånger tagit upp frågan om gratis kollektivtrafik.

Första gången var en motion 1998 om gratis resor för ungdom, för att de skulle få större tillgång till anläggningar som endast finns i staden. Vi fick avslag.

Andra gången var en motion i april 2000 ihop med Miljöpartiet om Noll-taxa i kollektivtrafiken i Kalmar län. Även där ett avslag.

Tredje gången var i budgetbehandlingen i juni 2006, gällande budget för 2007 – 2009. Där yrkade vänsterpartiet på stegvis införande av gratis lokaltrafik i hela kommunen. Även då ett avslag.

Fjärde gången var i juni 2013 då Vänsterpartiet hade ett länsövergripande förslag om fri kollektivtrafik för pensionärer, som ett första steg mot avgiftsfri trafik för alla medborgare i Kalmar län.

För oss i Vänsterpartiet gör det inget om andra partier har samma åsikter. Ju fler som stödjer oss, desto lättare att få igenom förslag.

Ta gärna reda på historien först.

I flera kommuner i landet där Vänsterpartiet är med och styr, finns det gratis eller subventionerad kollektivtrafik.

Beslutet i Landstinget är inte hastigt påkommet utan något Vänsterpartiet jobbat för länge.

Mariann Gustafsson Vänsterpartiet i Västervik

Vatteninterpellation

Kommunalrådet Tomas Kronstål

Angående vattenförsörjningen i Västerviks kommun.

Vi vet med breda forskningsresultat att klimatet inte kommer att var lika stabilt. Dessutom kommer vintrarna att bli varmare, vilket vi verkligen har sett i år. Nederbörden kommer att ske under främst vinterhalvåret och mindre nederbörd kommer under sommaren.

Kommunen har beslutat om en strategi kring vattenuttag vid Edsåsen eventuellt och det är bra.

Verkligheten kring att exploatera en sådan vattentäkt är att det kommer att ta tid beroende på undersökningar, upphandlingar, vattendomar, överklaganden m.m.

Det enda säkra man kan säga är att det kommer att ta tid oavsett om det går på räls eller stöter på olika motstånd.

Intill dess vill vi belysa ett antal frågeställningar:

Vad är strategin för att hushålla med vattnet?

Arbetar man med olika modeller för att stoppa läckaget och hur?

Önskan om att förändra vattendomen, med högre vattenuttag ur Hjorten, har tydligen dragits tillbaka. Av vilket skäl sker detta?

Hur hanteras sparsamheten kring vårt viktigaste livsmedel vattnet samtidigt som vi är beroende av inkomsten från vattnet? Det blir ju lite motsägelsefullt.

Hur ska konsumtion för bevattning kunna hållas nere med tanke på andra tillgängliga vattentäkter i närområdet.

Hur hanteras algblomningen vid Hjortenverket med tanke på smakförädringar av dricksvattnet?

Har man tänkt tanken att fylla våra reservoarer Hjorten och Vångaren med än mer vatten för att trygga vattentillgången inför sommarhalvåret? Det kräver visserligen en förändring av vattendomen som tar tid. Erfarenheten från Yxern var ju att det är lättare och snabbare att få en tillfällig förändring av vattendomen.

Det blev många detaljfrågor men vilken strategi gäller just nu?

För Vänsterpartiet/ Leif Svensson 2018-01-12