Månadsarkiv: maj 2017

Politiska riktlinjer inför kommande budgetarbetet

 

Vänsterpartiets landstingsråd Linda Fleetwood träffar media och presenterar de satsningar som Landstingsmajoriteten i Kalmar län gör för att få en ännu mer jämlik och jämställd vård.

Vi fortsätter arbetet med att förbättra hälso- och sjukvården i Kalmar län.
Nu presenterar vi våra politiska riktlinjer för det kommande budget- och planarbetet.
Riktlinjerna innehåller 74 förslag som ska utveckla vården och länet.

Pressmeddelande från den politiska majoriteten i Kalmar län

 

Avtal om skärgårdstrafiken i hamn

 

Idag godkände ett enigt landstingsfullmäktige ett samverkansavtal om skärgårdstrafik med Västerviks respektive Oskarshamns kommun. Tidigare har kommunerna själva drivit kollektivtrafiken på vatten.

– Kollektivtrafiken är avgörande för att hålla landsbygden levande och för att landsbygden ska fortsätta utvecklas. I denna fråga så glöms alltid skärgården bort. Tidigare så har skärgården och de boende där blivit en fråga för den enskilda kommunen, säger Lena Granath (V), ledamot i trafikstyrelsen.

Genom att landstinget och kommunerna nu tecknar samverkansavtal om skärgårdstrafik förs medel över från kommunerna till landstinget och för den kollektivtrafik på vatten som tidigare bekostats av kommunerna. KLT får ansvaret att säkerställande av tillgänglighet även i skärgården.

– Vi talar ofta om rätten till tillgänglighet och till kollektivtrafik på landsbygden, och hur viktig den är för möjligheten att kunna verka och bo kvar. Det är bra att landstinget och KLT nu kan ta ett samlat ansvar för kollektivtrafiken på vatten, säger Lena Granath

KLT har större muskler än kommunerna, vilket gör att de kan samordna större upphandlingar, samordna skolskjutsar, äldreomsorg, sjukresor, färdtjänst och även sådant som post, varor och renhållning vilket i slutänden är till gagn för resenären och den boende i skärgården.

– I förlängningen innebär övertagandet av skärgårdstrafiken också en möjlighet för vårt län i den regionala utvecklingen. Vi kan prioritera och utveckla trafiken ur ett besöks och turist perspektiv. I dessa skärgårdar finns över 1000 öar och det är en enorm utvecklingspotential för vårt län!, avslutar Lena Granath.

Leif Svensson, Lena Granath, Anders Svensson och Linda Fleetwood

Vänsterpartiet fyller 100 år

Vänsterpartiet gör skillnad

Det är nu hundra år sedan Socialdemokratiska Vänsterpartiet bildades. Hungerupproren i Sverige 1917, inte minst det i Västervik, inspirerade människor att tänka radikala tankar om demokratiska rättigheter för alla: rösträtt, arbetsrätt, rätten att äta sig mätt. Socialdemokratiska Vänsterpartiet uppstod ur denna folkrörelse som spelade en stor roll i att förvandla Sverige till en modern demokrati.

Var är vi idag? Vänsterpartiets mål nu som då är ett allt mer jämlikt samhälle. Vi vill ha en ekonomi som är bra för alla, inte bara för de rikaste. Miljön och människorna ska gå före kortsiktiga avkastningskrav, inte tvärtom. Vi tror, som allt fler idag, att ett ökat gemensamt ägande och ett mer effektivt utnyttjande av våra resurser skulle ge oss bättre chanser att klara av miljöproblemen och de sociala orättvisorna.

Vi ger gärna några konkreta exempel på vad vårt parti åstadkommit på senare tid:

I rikspolitiken har Vänsterpartiet förhandlat med regeringen och kompletterat budgetpolitiken med ett antal viktiga punkter, bland andra billigare läkemedel till barn, fri hälso- och sjukvård till äldre, fri tandvård för yngre upp till 21 år, 10 miljarder till välfärdssektorn och nu senast 500 miljoner till förlossningsvården.

I Västerviks landsting sitter vi i majoritet med socialdemokrater och miljöpartister. Tillsammans med landstingspersonalen har vi arbetat för att göra varje dag lite bättre. Genom detta förhållningssätt har vi hamnat mycket högt vid öppna jämförelser med andra landsting. Vi är dessutom ett av de få landsting, som inte har några skulder trots att vi investerar och moderniserar vår vård fortlöpande utan att låna en enda krona. Kronan på verket var, när Västervik utsågs till Sveriges bästa mellanstora sjukhus i år. Och vi kan fortfarande göra varje dag lite bättre…

Lokalt har vänsterpartiet bedrivit valrörelse sedan senaste valet och därigenom producerat många frågor, interpellationer och motioner. På de platser där vi varit representerade har vi initierat och deltagit mycket aktivt i en konstruktiv kommunpolitik. Fira vår 100-års dag genom att gå med i ett aktivt parti, som gör allt för att stärka och utveckla vår demokrati. Vänsterpartiet gör skillnad!

För Vänsterpartiet 2017-05-13 Leif Svensson, Nanna Walderhaug och Andreas Wallin