Månadsarkiv: februari 2017

Inbjudan till landsbygdsmöte

Fredag kl. 17.00 i kommunhuset på Fabriksgatan kommer kommunalrådet Nicklas Franzen(V) från Nyköping och berättar vad de har gjort för att behålla och utveckla landsbygden.

Alla ska känna sig hjärtligt välkomna som åhörare och synpunkter på hur landsbygden ska utvecklas är också välkommet.

JO-anmälan av Miljö och byggnadsnämnden

Vårt partis ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden, Leif Svensson har JO-anmält samma nämnd eftersom de har nekat en fastighetsägare ett förhandsbesked om att bygga en bostadsfastighet mellan Hjorten och flygfältet norra ände. Nämnden gick emot tjänstemännens förslag om att tillstyrker den sökande. Nämnden är en myndighetsnämnd och ska alltid ha en laglig grund för sina beslut. Det föreligger inga bullerzonen eller strandskydd föreskrifter vid den tilltänkta  byggnationen.

Leif reserverade sig till förmån för tänstemännens förslag.
Enda skälet till att köra över nämndens tjänstemän och den sönder var att man vill säkra utveckling av flygplatsen. I andra änden av flygfältet har majoriteten avsatt pengar för att förlänga landningsbanan, vilket vi i Vänsterpartiet också var emot.

Södra infarten

Varför en södra infart?

 

I en insändare den 2/2 ställde vi frågor kring Södra infarten. En investering på minst 500 miljoner kronor innan allt är färdigt. Inget parti har givit oss något svar och vi funderar över orsaken. Vill man inte debattera utan snabbt driva igenom ett beslut innan någon reagerar?

 

År 1959 drabbades Västervik av en stor skogsbrand vid infarten och en diskussion kring en evakueringsväg lyftes. För 20 år sedan undertecknades Kyotoavtalet kring en minskning av koldioxidutsläpp på grund av bl.a. fordon. Ungefär samtidigt för 20 år sedan väckte dåvarande kommunalrådet frågan om en södra infart som en länk till djuphamnen. Då diskuterades inte bilarnas bidrag till koldioxidutsläppen.

 

Men till år 2040 måste vi minska koldioxidutsläppen radikalt världen över för att inte medeltemperaturhöjningen ska bli högre än 2 grader. Sverige kommer fram till dess få högre nederbörd, men temperaturhöjningen gör att avdunstningen ökar. Sydöstra Sverige, Öland och Gotland kommer att få än mindre nederbörd och mer som skyfall under främst höst, vinter och vår. Detta kan relateras till de ökade koldioxidutsläppen.

 

SGU går nu ut och varnar för alltför lite vatten i ytvattentäkter och grundvatten inför kommande växtsäsong. VA-chefen i Västerviks kommun bevakar situationen och funderar på bevattningsförbud redan i april.

 

Alla arbetande i Sverige har i stort sett fått en högre månadslön/år p.g.a. jobbskatteavdragen. Många har då fått råd att köpa en andra bil till hushållet och detta ger en direkt klimatpåverkande effekt.

 

Är det försvarbart att öka biltätheten samtidigt som vi ska minska koldioxidutsläppen till 2040? Det finns inte råvaror till alla de alternativbränslen som ska täcka bilarnas drift. Det finns inte heller råvaror till alla de batterier som ska produceras för att fasa ut bilarnas koldioxidutsläpp.

 

En södra infart underlättar för snabbare kommunikation med bil söderifrån. Vad ska vi använda tiden som vi tjänar? En ökad bilanvändning påverkar vårt klimat till det sämre.

 

Vänsterpartiet vill ha en rejäl och påkostad cykelplan för ökad cykling i kommunen. Det ger minskade utsläpp och bättre hälsa. I regeringskretsar diskuteras subventioner av cykelvägar.

 

Vi är glada att sitta med i majoriteten för Kalmar läns landsting, som via KLT har gjort en fossilbränslefri upphandling för länets bussar. KLT har utvecklat åkandet med kollektivtrafiken i länet och planerar i närtid för en bättre taxa. Detta påverkar klimatet i rätt riktning.

 

Det är många Västerviksbor som har rätt att få veta hur kommunen har tänkt finansiera den södra infarten. Ska pengarna tas från Trafikverket eller ska kommunen betala hela kalaset själv? Ska vi enligt majoritetens förslag använda det överskott på cirka 300 miljoner som sparats i verksamheterna under de senaste tre åren?

Öppet möte

Lördagen den 18/2 kl. 10-12.00 är ni välkomna till vår partilokal på Båtsmansgatan 30 inne på gården över en kopp kaffe.
Entreprenören och debattören  Janne Näsström, som tidigare har varit verksam vid Jönköpings högskola kommer att prata över ämnet ”går det att förena småföretagande med socialism”.

Debattinlägg kring södra infarten

Södra infarten är det en angelägen fråga och framförallt så angelägen att vi ska bekosta den med 250 miljoner kronor minst?                                                                                                                 250 miljoner kronor räcker långt med tanke på vad vi behöver i välfärden och i  miljöinvesteringar.

Vänsterpartiet är enda parti, som tagit ställning mot investeringen. Frågar man medborgarna utan att för den sakens skull generalisera är många inte lika tvärsäkra som förespråkande partiers politiker.

Hur har vi det med lyssnandet på rörelsen, som är grunden för demokratin?

Har det gått prestige i frågan så att man inte kan backa?

Allmänheten vill nog höra argumenten eftersom detta blir sannolikt den största investeringen i närtid.

För Vänsterpartiet 2017-02-02

Leif Svensson