Månadsarkiv: april 2016

Interpellation om trafiken på Hamngatan

Vi har ett antal byggnader av riksintressen i Västervik och de är framförallt belägna utmed Hamngatan och Båtsmansgränd. Byggnaderna och deras historia har tidigare dragit många besökare och kommer sannolikt i framtiden att dra ännu fler besökare eftersom turister idag vill ta del av en levande historia. Många byggnader ”sanerades” bort under städdecennierna 1950-60-talen och under 1970-80-talen kom eftertänksamhetens kranka blekhet. När det var som värst ville man bygga en väg utmed vattnet på vattensidan av Hamngatan.

Problemet med trafiken finns kvar än idag och har fördjupats ännu mer eftersom motortrafiken på Hamngatan har ökat, vi har fler motorfordon/capita och bebyggelsen på Norrlandet har ökat

Nu anser vi att området utmed Hamngatan rymmer en betydande potential för besöksnäringen förutom att vi har ett ansvar att vårda dessa byggnader av riksintresse. Vid kontakt med samhällsgeograf trycker vederbörande på att liknande intressekonflikter måste lösas genom samrådsförfarande d.v.s. vilka lösningar finns och vilken är bäst för folkflertalet på längre sikt?

Förutsättningarna är att vi inte ska hämma centrumhandeln mer, vi ska ta ansvar för byggnader med riksintresse, kommunikationen med bebyggelse på området inom norra stadsdelen och Norrlandet måste upprätthållas och gång- och cykeltrafiken från norra stadsdelarna till Norrlandet måste fungera och vara trafiksäker.

Vi i Vänsterpartiet ställer frågan

Vilken plan finns för trafiken utmed vattnet från Lilla Strömmen till Hamngatans slut vid f.d. båtmacken?