Månadsarkiv: december 2015

om utskänkning i Ishallen

Miljö- och Byggnadsnämnden
Vid senaste nämndsammanträdet gavs ett utskänkningstillstånd till VIK för att servera alkoholhaltiga drycker vid VIK:s matcher. Ärendet gick igenom eftersom min möjlighet att påverka är försumbar, vilket också finns med i protokollet.
Dock skrev en mormor, angående sina barnbarns skydd för att utsättas för alkoholpåverkade personer, till förvaltningen mellan nämndmötet och protokolljusteringen av detsamma. Med detta som orsak lyfte ordföranden och justeraren ur de delar i protokollet som kunde ge ovanstående effekt på barn i ishallen.
Vid kontakt med mormodern nämner hon att barnens mor skrivit till VIK och påtalat det hela utan att ha fått svar på en månad.
Undertecknad har påtalat behovet av ett aktivt alkohol- och narkotikaprogram i kommunen. Det finns beslut om att ett sådant ska tas fram sedan mer än ett år.
Hade ett bra skrivet program funnits hade man kunnat skriva in i detta så att det var omöjligt att erhålla tillstånd om ovanstående hade förelegat.
Vi måste i nämnden ta vår beslutanderätt med ett stort ansvar framförallt utifrån ett barnperspektiv.

Västervik 2015-12-07
Leif Svensson

Det lider mot jul….

… Men än så länge ingen snö. Om det beror på klimatförändringar eller annat som håller kund Bore stången låter vi vara osagt. Trots det har det varit både regnigt, blött och blåsigt. Passa därför på och besök oss och värm upp er på vårt nya politiska kafé. Det är öppet på mellan kl 10 och 12 varje lördag fram till jul och finns på Båtsmansgatan 30 B, gå in på innegården så ser ni snart våra skyltar i en källarlokal. Ta en paus i julstressen,vi bjuder på kaffe med dopp och ett litet samtal, om vad? Tja det bestämmer ni alldeles själva.

Hittills har vi haft väldigt intressanta och trevliga samtal, även om vi inte har samma partitillhörighet.